Витоша планина

Витоша се намира се в Западна България , между Стара планина и Рило-Родопския масив. Тя е единствената куполообразна планина в България и основното й било се откроява добре от останалите планински масиви. То върви по върховете Черни връх,  Резньовете, Скопарник и Острица, в посока северозапад-югоизток.

Формата на Витоша е почти кръгла с диаметър 20 – 25 km с площ от 278 km2 и средна надморска височина от 1500 m. Най-високата ѝ точка е връх Черни връх (2290 m).  Характерни за планината са каменните реки, които представляват големи струпвания на скални блокове.

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров обявен е през 1934г . В него са включени и два резервата:

1) Бистришко бранище-разположен е върху източните склонове на планината и е създаден с цел съхранение на смърчовите гори в басейна на Стара река.
2) Торфено бранище-включва торфищата във високите части на Витоша между Черни връх и в.Черната скала. Достъпът на туристи в него е забранен.

С близостта си до София и прекрасните природни дадености, Витоша е една от най-посещаваните планини у нас. Тя е подходяща дестинация за всички любители на планината с многобройните си пешеходни и вело маршрути.

Вело маршрути във Витоша

Забележителности във Витоша

Байк дестинация за настаняване във Витоша

Полезни връзки